Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistné plnění

je částka, kterou vyplatí pojišťovna jako náhradu vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Righ arrow