Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná smlouva

je smlouva mezi pojišťovnou a tím, kto pojištění sjednal. Jsou v ni uvedené základní informace o sjednaném pojištění jako např. co je kryto, jakou částkou a kolik za to budete platit. Dále taky uvádí od kdy do kdy pojištění trvá, kto je oprávněná a obmyšlená osoba. Pojistná smlouva smlouva často obsahuje pojmy, kterým zdá se rozumí je pojišťovna. Mutumutu má místo pojistné smlouvy dohodu o pojištění, protože v našem pojištění vás bereme jako parťáky.

Righ arrow