Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná hodnota

je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Righ arrow