Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná doba

je doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Righ arrow