Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistka

je písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Righ arrow