Left arrow
Celý seznam pojmů

Podpojištění

je tav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Righ arrow